Zachęcamy do przekazywania 1% podatku:

Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta KRS nr 0000717382
z dopiskiem w informacjach dodatkowych na PIT-cie na Ochronkę.

Konto bankowe Domu Dziecka p.n. "Ochronka"
Bank PEKAO S.A. I O/Stalowa Wola

38 1240 2799 1111 0000 3867 4750

Dziękujemy

Dzieci czekają na Waszą POMOC !!!