W naszej całodobowej placówce są zatrudnieni:

dyrektor - p. Anna Miller
p. Ewa Bara
p. Elżbieta Dutka
p. Janina Kuźniar
p. Anna Robak
p. Edyta Stark - Czerepak
p. Renata Sajdak
p. Anna Stobnicka
p. Justyna Szcząchór
p. Elżbieta Pabin
p. Małgorzata Piłka
p. Teresa Czyrka
p. Małgorzata Furman
p. Beata Koń
p. Ewa Makar
p. Dagmara Kozłowska
p. Grażyna Stec
p. Katarzyna Kowal
p. Agnieszka Wargala
p. Beata Skowronek

p. Zygmunt Walawender