1.      Program „Pozytywne wzmocnienie” realizowany ze środków ROPS w Rzeszowie

·         Zajęcia kulinarne

·         Zajęcia z higieny ciała

·         Grupa wsparcia – terapia psychologiczna

·         Doradztwo zawodowe i autoprezentacja

·         Zajęcia domowe finanse

·         Zajęcia o planowaniu rodziny

·         Zajęcia zrozumieć przepisy

·         Zajęcia komputerowe

·         Punkt konsultacyjny Zielone Drzwi

·         Wyjazd integracyjny oraz do teatru i filharmonii

·         Kurs prawa jazdy kat. B

 

2.      Program „Recepta na własne ja” realizowany ze środków ROPS w Rzeszowie

·         Warsztaty socjoterapeutyczne Oswoić Wszechświat

·         Warsztaty zawodoznawcze – poznaję swoje predyspozycje zawodowe, autoprezentacja

·         Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami uczenia się

·         Grupa wsparcia „Azymut” – terapia psychologiczna

·         Olimpiada sportowa

·         Wyjścia na basen, kręgle

·         Spektakl o tematyce profilaktycznej

 

3.      Zajęcia terapeutyczne realizowane ze środków Urzędu Miasta:

·      Zajęcia sportowe na siłowni (wtorek, czwartek) na hali sportowej Gimnazjum Nr 5 (sobota), basen (sobota)

·      Zajęcia reedukacyjne (wtorek)

·      Zajęcia logopedyczne (środa)

·      Zajęcia muzyczne (poniedziałek)

·      Zajęcia komputerowe  (piątek, sobota)

·      Zajęcia wokalno - muzyczne (środa)

·      Wyrównywanie braków dydaktycznych:

o   Korepetycje z j. angielskiego (wtorek, sobota)

o   Korepetycje z matematyki (poniedziałek, czwartek)

o   Hipoterapia (piątek)

o   Zajęcia fotograficzne (sierpień)

 

4.      Zajęcia realizowane poza placówką

·         Logopedia – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

·         Zajęcia Dziewczęcej Służby Maryjnej przy Parafii MBKP

·         Ministranci

·         Udział w zajęciach sportowych w szkołach, do których uczęszczają wychowankowie

 

5.      Zajęcia realizowane w placówce

·      Reedukacja prowadzona przez pedagoga

·      Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową prowadzone przez psychologa

·      Zajęcia wychowawcze prowadzone przez wychowawców

·      „O usamodzielnieniu wiem wszystko” – zajęcia dla wychowanków przygotowywanych do usamodzielnienia

 

6.      Programy realizowane w placówce

·       „Druga Szansa – profilaktyczne rewolucje” ze środków ROPS w Rzeszowie:

o   Wyjścia na kręgle

o   Wyjścia na basen

o   Wyjścia do kina

o   Wyjścia na bilard

o   Spotkania z psychologiem i terapeutą

o   Spotkania terapeutyczne dla rodziców

o   Konsultacje indywidualne dla rodziców i dzieci

o   Spektakle profilaktyczne

o   Wycieczki

o   Pikniki

o   Zajęcia teatralne

o   Zajęcia wokalne

o   Zajęcia rozładowujące napięcie emocjonalne

o   Wycieczki (3 dniowy pobyt w Janowie Lubelskim w ramach programu survivalowego)

o   Wyjazd na spektakl teatralny do Krakowa

·      „Bezpieczny stadion” – program organizowany przez Urząd Miasta przeznaczony dla młodzieży gimnazjów:

o   Wyjazdowe szkolenia dla młodzieży – Rakszawa

o   Wyjścia na mecze piłki nożnej, siatkowej i koszykowej

o   Spotkania z zawodnikami klubu ZKS Stal Stalowa Wola

o   Wyjazdy na mecze kadry narodowej piłki nożnej, siatkowej i koszykowej

·      „Razem łatwiej” – finansowane ze środków ROPS w Rzeszowie w ramach kampanii profilaktyczno – edukacyjnej nt. wpływu alkoholu i narkotyków na organizm oraz sprawność psychomotoryczną i kampanii profilaktyczno – edukacyjnej służącej podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku. Program jest współrealizowany ze Świetlicą Środowiskową Uśmiech w Stalowej Woli i Domem Dziecka z ul. Podleśna w Stalowej Woli.

W ramach tego programu realizowane są następujące zadania:

o    Warsztaty dla rodziców „Moi rodzice mnie rozumieją”

o    Punkt konsultacyjny dla rodziców prowadzony przez pedagoga

o    Warsztaty dla rodziców „FAS”

o    Warsztaty dla młodzieży

o    Warsztaty dla młodzieży „Jestem świadomy”

o    Dwie olimpiady sportowe

o    Kurs pływacki

o    Kurs tańca

o    Warsztaty wokalne

o    Dwa pikniki