Ochronka im. Św. Brata Alberta
ul. Wałowa 46
37-450 Stalowa Wola
tel/fax.: 015 842 39 31
tel:793983555
e-mail: ochronkasw_xl@wp.pl

Konto bankowe Domu Dziecka p.n. "Ochronka"
Bank PEKAO S.A. I O/Stalowa Wola

38 1240 2799 1111 0000 3867 4750

Dziękujemy

Dzieci czekają na Waszą POMOC !!!