Witamy na oficjalnej stronie Domu Dziecka OCHRONKA im Św. Brata Alberta

Stalowa Wola, ul. Wałowa 46.

 

 

Misją Domu Dziecka pn. Ochronka” im. św. Brata Alberta, jako placówki katolickiej jest pomoc dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej, w duchu przesłania głoszonego przez św. Brata Alberta. Istotą tego działania jest odbudowa godności człowieka. Godność tą przywraca się nie tylko poprzez zaspokojenie elementarnych potrzeb materialnych, ale przede wszystkim przez rozwój życia duchowego i uczuciowego, przez doświadczenie miłości i wspólnoty, odtwarzanie i umacnianie więzi rodzinnych, odbudowę świata wartości oraz przez zdobycie umiejętności pozwalających na funkcjonowanie w społeczeństwie.