AKTUALNIE REALIZOWANE PROGRAMY W 2018 ROKU:

 

 

1.      image002.jpg Koło Stalowowolskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta  zostało Laureatem VI edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, zorganizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie. Budżet projektu w wysokości 22 500 zł przekazany zostanie na wsparcie w zakupie leków i środków medycznych dla osób chorych najbardziej potrzebujących. Z projektu pt. „ Razem możemy więcej ” w naszej organizacji skorzysta łącznie 90 osób Projekt dedykowany będzie osobom bezdomnym i wychowankom Domu Dziecka Ochronka i potrwa do końca lutego 2019 r. Pomoc przekazana zostanie w postaci kart możliwych do realizacji w aptekach na terenie całego kraju. Nasza Organizacja znalazła się w gronie 49 Laureatów Konkursu Grantowego 2018, które przygotowały i przesłały najlepsze projekty niwelujące bariery w dostępie do leków w Polsce. Projekt jest realizowany przez nas po raz szósty.

 

2.      image001.pngProgram Pozytywne wzmocnienia wracają finansowany ze środków Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

 

3.      HERB_ST_WOLA.jpgProgram Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób finansowany jest ze środków gminy Stalowa Wola

 

.